Leerlingenvervoer aanvragen

Voorleeshulp

Algemeen

Bent u ouder of verzorger van kinderen die naar een speciale school voor basisonderwijs, of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs gaan? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. Met de regeling leerlingenvervoer krijgt u - als u aan de voorwaarden voldoet - een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van uw kind van en naar school, of wordt het vervoer door de gemeente georganiseerd. U betaalt mogelijk een eigen bijdrage die afhankelijk is van de soort school en uw inkomen. Tweemaal per jaar stuurt de gemeente u hiervoor een rekening.

De planning en coördinatie van het door de gemeente georganiseerde vervoer leerlingenvervoer wordt verzorgd door de Stichting Woej (Welzijn, Oud en Jong). Het daadwerkelijke vervoer van de leerlingen `wordt door een professionele vervoerder uitgevoerd. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het vervoer, kunt u bij Woej terecht.

Voorwaarden

 • De leerling moet in de gemeente Leidschendam-Voorburg wonen.
 • De directeur van de school moet een schoolverklaring invullen
 • IB60 van beide ouders als leerling gaat naar basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet onderwijs
 • Medische verklaring als ouders of school van mening zijn dat leerling met alleen aangepast vervoer naar school kan reizen
 • Leerlingenvervoer wordt toegekend voor vervoer naar de dichtstbijzijnde meest toegankelijke school. Maar de afstand tussen uw woning en de school moet minstens 6 kilometer zijn. Soms kan er een medische reden zijn om hiervan af te wijken.
 • In eerste instantie is de begeleiding van leerlingen de verantwoordelijkheid van de ouders. Alleen onder bijzondere omstandigheden zal de gemeente daarvan afwijken.

Aanvragen

U kunt voortaan de aanvraag Leerlingenvervoer digitaal indienen met DigiD. Als u niet beschikt over DigiD, dan kunt u een DigiD aanvragen via www.digid.nl. Als u de aanvraag niet digitaal kunt of wilt indienen, kunt u een afspraak maken om de aanvraag in te dienen aan de balie. Het is niet mogelijk de aanvraag per post in te dienen.

Maakte uw kind al gebruik van leerlingenvervoer in het schooljaar 2014-2015?

U ontvangt medio mei een uitnodiging ontvangen om een digitale aanvraag in te dienen voor het schooljaar 2015-2016. Bij de uitnodiging zal een blanco schoolverklaring bijgevoegd zijn.

Regel eerst dat de school de schoolverklaring ondertekent

De school moet een standaardverklaring - een schoolverklaring - invullen, ondertekenen en aan u teruggeven. Een door de school zelf opgestelde verklaring is niet voldoende. Zonder ondertekende schoolverklaring kunt u geen aanvraag Leerlingenvervoer indienen. Als uw kind al gebruik maakt van leerlingenvervoer, dan krijgt u medio april automatisch een blanco schoolverklaring toegestuurd. Bent u niet aangeschreven of bent u de schoolverklaring kwijt? Dan kunt u hieronder een blanco schoolverklaring downloaden.

Het formulier Schoolverklaring

 

Door één van onderstaande informatieblokken te openen, leest u meer over hoe u kunt aanvragen en wat er daarna gebeurt.

Digitaal

 • Gebruik het digitaal aanvraagformulier
 • Aanmelden met DigiD is verplicht tenzij u de aanvraag uit naam van een organisatie doet. Dan kunt u het andere formulier gebruiken.
 • Voeg aan het einde alle gevraagde (gescande) bewijsstukken digitaal toe of stuur op per post (o.v.v. het referentienummer van de digitale aanvraag)

Bijlagen en verwijzingen

Aan de balie / Maak hier een afspraak

 • Maak een afspraak om de aanvraag aan de balie in te dienen. Een afspraak maakt u digitaal onderaan deze pagina
 • Zorg dat u vooraf alle benodigde bewijsstukken al gekopieerd hebt:
  • De Schoolverklaring is altijd nodig (laat deze vooraf door de school invullen)
  • IB60 van beide ouders als leerling gaat naar basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of voortgezet onderwijs
  • Medische verklaring als ouders of school van mening zijn dat leerling met alleen aangepast vervoer naar school kan reizen
 • De baliemedewerker vult samen met u het aanvraagformulier in
 • De bewijsstukken worden ingenomen en bijgevoegd bij het dossier

Bijlagen en verwijzingen

Nadat u de aanvraag hebt ingediend ...

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag
 • De gemeente beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden
 • U krijgt een brief waarin staat of leerlingenvervoer wordt toegekend of afgewezen. Dit heet de beschikking

Extra info

In het digitaal Zorgloket kunt u terecht met uw vragen over het zorgaanbod van de gemeente en de zorgaanbieders in de regio. Lees meer over het digitaal Zorgloket.

Hebt u een opmerking over deze pagina?