Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Maandag 5 september wordt een bijzondere vergadering gehouden voor de installatie van de nieuwe burgemeester van Leidschendam-Voorburg, de heer K. Tigelaar.

Vrijdag 26 augustus heeft burgemeester Hans van der Sluijs bij zijn afscheid een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van waarnemend commissaris van de koning Rogier van der Sande. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens de Vlietdagen, Jazz Culinair en Walk in de Park mogen de terrassen van horecagelegenheden op vrijdag en zaterdag tot 1:00 uur open zijn in plaats van 24:00 uur. De ervaring leert dat tijdens deze evenementen mensen langer op het terras willen blijven zitten.

Meer nieuws