Hoofdpagina Wijken

Waarom deze site?
De gemeente Leidschendam-Voorburg wil dat de inwoners zich thuis voelen in de wijk waar zij wonen. Dat doen we door er voor te zorgen dat de inwoners er op een prettige manier kunnen wonen, werken en recreëren. Om dat te kunnen doen is contact met de inwoners van de gemeente van groot belang.  

Op dit deel van de gemeentelijke website kunt u informatie vinden over onderwerpen die spelen in de wijken van Leidschendam-Voorburg. We hebben de informatie per wijk zo overzichtelijk mogelijk bij elkaar gezet, zodat u met een paar klikken van de muis de informatie vindt die u zoekt.

Aandachtswijken
De gemeente heeft extra aandacht voor de leefbaarheid in de volgende wijken:

Voorburg Noord, Bovenveen, De Heuvel/Amstelwijk, De Prinsenhof en Leidschendam Zuid e.o.

In 2011 hebben de inwoners van deze wijken samen met de wijkmanager van de gemeente en de betrokken organisaties een Wijkagenda opgesteld. Op de Wijkagenda staan de zaken die inwoners graag zelf, of samen met andere partijen, willen aanpakken. De wijkmanager voert regie op de uitvoering van de Wijkagenda.

Per aandachtswijk vindt u actuele informatie over het wijkplatform, de wijkmanager en de wijkagent en over werkzaamheden en andere activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Ook is er ruimte voor het plaatsen van nieuwsberichten voor u en door u!

Voor u, door u!
De website Wijken en wijkinformatie is er niet alleen om u te informeren. U kunt zelf helpen de informatie over de aandachtswijken zo volledig mogelijk te maken. Daarom vragen wij u uw ideeën met ons te delen.

Heeft u nieuws? Laat het ons weten! Stuur een bericht naar wijknieuws@leidschendam-voorburg.nl. Voor het aanleveren van nieuwsberichten is een korte handleiding opgesteld waarin wordt uitgelegd aan welke criteria een bericht moet voldoen.

Overige wijken
Als u in een van de overige zeven wijken woont, dan vindt u op dit deel van de gemeentelijke website onder andere algemene informatie en de gegevens van contactpersonen voor uw wijk.