Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Commissaris van de Koning onthult 3D-portret Willem-Alexander

Dinsdag 26 april onthulde Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland Jaap Smit een borstbeeld van Koning Willem-Alexander in het stadskantoor van de gemeente Leidschendam-Voorburg. (foto: Ot Douwes).

Klaas Tigelaar aanbevolen als burgemeester van Leidschendam-Voorburg

Klaas Tigelaar wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad heeft dit op dinsdag 26 april 2016 in een besloten raadsvergadering op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten.

De gemeente en woningcorporaties Vidomes en WoonInvest onderzoeken samen de mogelijkheden voor sociale woningbouw op drie locaties: Overgoo, de Star en Rijnlandlaan. Het onderzoek levert een aantal varianten op als oplossing voor de toenemende vraag naar sociale huurwoningen.

Meer nieuws