Welkom

Voorleeshulp

Burgemeester en wethouders hebben voor Klein Plaspoelpolder een concept-ontwikkelvisie vastgesteld. Deze geeft richting aan de toekomstige transformatie van deze wijk naar een aantrekkelijk verblijfsgebied met een woonfunctie met veel groen en water en waar dat passend is een werkfunctie.

Leidschendam-Voorburg niet geraakt door lek DigiD

In het tv- programma Opgelicht is dinsdagavond 28 oktober aandacht besteed aan een onveilige verbinding via DigiD bij 24 gemeenten. Helaas werd de naam van onze gemeente onterecht genoemd. In tegenstelling tot wat er in de berichten wordt gemeld is er geen sprake geweest van een lek in onze gemeentelijke DigiD omgeving.

Samen met de school heeft de gemeente gekeken naar maatregelen om de verkeersveiligheid rondom de Groen van Prinstererschool aan de Oranje Nassaustraat te verbeteren.

Overig nieuws

Meer nieuws