Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Uittreksels

Uittreksels van de burgerlijke stand, verklaringen en documenten om zaken officieel te maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Begroting 2016 vastgesteld. In de begroting is er speciale aandacht voor lastenverlaging voor ondernemers: de precariobelasting wordt verlaagd en de OZB (gebruikersdeel) voor ondernemers wordt afgeschaft. De leegstand van kantoren wordt aangepakt door ontwikkelingen als Leidsenhage, CBS en Kleinplaspoelpolder. De vernieuwing van Leidsenhage geeft een impuls aan de (jeugd)werkgelegenheid.

30 september 2015 - Op 8 september besprak de gemeenteraad de huisvesting van asielzoekers in Leidschendam-Voorburg. Ook de gemeenteraad ziet de urgentie van de vluchtelingenproblematiek en heeft het college nadrukkelijk verzocht om te kijken of Leidschendam-Voorburg ook een bijdrage kan leveren aan dit maatschappelijke vraagstuk. De raad heeft opdracht gegeven een breed haalbaarheidsonderzoek met alle betrokkenen voor verschillende locaties in de gemeente uit te voeren om te kijken waar het in de gemeente mogelijk is een azc te vestigen. Het proces en de opzet voor het haalbaarheidsonderzoek worden op 6 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

Recordpoging ‘kom uit de kast’ tijdens Coming Out Dag

In Leidschendam-Voorburg mag iedereen zijn wie hij/zij is. Onder dat motto hijst wethouder Rozenberg op zaterdag 10 oktober, tijdens nationale Coming Out Dag, de regenboogvlag.

Meer nieuws