Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Zoals u wellicht al heeft vernomen, heeft de gemeente het voornemen om te starten met het project Snippergroen. Hierbij krijgen bewoners de kans om hun tuin uit te breiden met gemeentegrond. Ook wordt bekeken welke stroken gemeentegrond al door bewoners in gebruik zijn genomen en welke afspraken hierover gemaakt moeten worden. Het project wordt wijk voor wijk uitgevoerd.

Het onderzoek naar de functie en vestigingen van de bibliotheken in onze gemeente en hun toekomstbestendigheid is afgerond. Eén van de aanbevelingen is om in de toekomst de verschillende functies van de bibliotheek breder in te vullen, om zo meer doelgroepen aan te spreken. Zowel het college als de bibliotheekdirecteur omarmen de conclusies van het rapport en zien kansen voor de bibliotheek.

De bouw van het Kulturhus in Stompwijk is weer een stap dichterbij gekomen met de selectie van het Team Kulturhus voor de voorlopige gunning van een bouwcontract. Het Team Kulturhus is een consortium van meerdere partijen, dat de komende periode haar plannen voor het Kulturhus verder gaat uitwerken. Na deze uitwerkingsfase worden de plannen en het ontwerp nader bekeken door de gemeente en wordt een besluit genomen over de definitieve gunning.

Meer nieuws