Welkom

Voorleeshulp

Tijdens de voorbereidingen voor de aanleg van het nieuwe riool in de Voorburgseweg en de Dokter van der Stamstraat is archeologisch onderzoek gedaan door bureau RAAP. Hierbij zijn ter hoogte van der Stamstraat resten van het Kanaal van Corbulo aangetroffen.

De Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor heeft besloten om op 21 en 22 mei openbare getuigenverhoren te houden om in het openbaar zichtbaar te maken hoe de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor heeft plaatsgevonden.

Voetbalvereniging Wilhelmus heeft bij de gemeente een totale huurschuld van circa € 75.000,-. De gemeente is al langere tijd in gesprek met vv Wilhelmus over de opgelopen huurachterstand. Daarbij heeft de gemeente al meerdere keren een voorstel gedaan voor een betalingsregeling. Tot nu toe is de vereniging de gemaakte afspraken niet nagekomen. De gemeente vindt dit onaanvaardbaar en niet uit te leggen aan andere verenigingen, die de huur wel betalen. Vv Wilhelmus krijgt nog eenmaal de mogelijkheid zaken financieel recht te zetten.

Overig nieuws

Meer nieuws