Welkom

Voorleeshulp
Hethuis wil woon- en werklocatie in De Heuvel

Stichting Hethuis wil in De Heuvel in Leidschendam een kleinschalige woon- en werklocatie realiseren waar 16 jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudig (complexe) beperking wonen en 24 een duurzame dagbesteding hebben. De gemeente acht dit een kansrijk initiatief. Gemeente en stichting tekenden hiervoor een intentieovereenkomst om dit gezamenlijk vorm te geven.

‘Er zit leven in Prinsenhof’. Dat is de titel van een uitgave over de vernieuwing van deze wijk. De presentatie hiervan was op woensdag 23 april in wijkcentrum De Plint aan de Prins Frederiklaan 7. Onderdeel van het programma, onder leiding van wijkwethouder Gregor Rensen, zijn ook diverse interviews met medewerkers aan de uitgave, waaronder verschillende bewoners.

Door de beschikbaarheid van de zogeheten 40+gelden van het Rijk was het mogelijk om in de wijk De Prinsenhof in november 2013 te starten met een theaterproject voor en door bewoners van de wijk. Voorstellingen van het theaterstuk 'Ongehoord!' zijn op 14, 15 (matinee), 19 en 20 juni in Het Veur Theater, Damlaan 44 in Leidschendam.

Overig nieuws

Meer nieuws