Welkom

Voorleeshulp

Leidschendam-Voorburg zit met haar woonlasten voor gezinshuishoudens bijna 5% onder het landelijk gemiddelde, dat laat de Atlas Lokale Lasten zien. Wij zijn hiermee een van de goedkopere gemeenten in de regio.

LV zijn we samen: ondernemers en gemeente aan de slag met MVO

Mensen met een beperking aan werk helpen, mantelzorgers ondersteunen maar ook: duurzaam inkopen of doneren aan een goed doel. Goede voorbeelden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze kwamen allemaal voorbij op 24 maart toen ondernemers, onderwijspartners en gemeente (Werkgeversservicepunt) samen in gesprek gingen over hoe zij hier met elkaar aan bij kunnen dragen.

Inloopavond herontwikkeling Marcellus Emantslaan 19

De gemeente houdt maandagavond 30 maart een inloopavond over de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw aan de Marcellus Emantslaan 19 in Voorburg. De ontwikkelaar van het gebouw wil het huidige pand slopen en woningbouw ontwikkelen.

Overig nieuws

Meer nieuws