Welkom

Voorleeshulp

Vanaf 1 september controleert de gemeente extra op adresfraude. Deze actie sluit aan bij de landelijke wens om de Basisregistratie Personen (voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie) actueler en kloppend te maken. Daarmee wordt de mogelijkheid tot frauderen met sociale voorzieningen en belastingen kleiner gemaakt.

Leidschendam-Voorburg doet mee met Deal Stroomversnelling Koopwoningen. Woningeigenaren kunnen hun woning op een innovatieve manier duurzaam renoveren op energie gebied. Dit kan met de landelijke deal stroomversnelling koopwoningen. Deze deal geeft vanaf 2016 honderdduizenden huiseigenaren de kans hun rijtjeswoning compleet en duurzaam te vernieuwen van het geld dat zij normaal gesproken aan de energierekening kwijt zijn. Belangstelling? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst.

Het college van B&W heeft op 17 augustus 2015 van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een formeel verzoek ontvangen om medewerking te verlenen aan de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in een voormalig zorgcomplex aan de Veursestraatweg 185 in Leidschendam-Voorburg. Om het verzoek van het COA goed gemotiveerd te kunnen beantwoorden is nader onderzoek nodig.

Overig nieuws

Meer nieuws