Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

De Van Schagenstraat wordt vanaf 1 juni als proef een half jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en voorzien van een extra terras, zitbankjes, fietsenrekken en een speeltoestel. Dit maakt Huygenskwartier Voorburg aantrekkelijker en leefbaarder voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Automobilisten in de regio worden uitgedaagd drie dagen de auto te laten staan. Om daarbij te helpen kunnen zij een elektrische fiets (E-bike) uitproberen naar het werk. Wethouder Floor Kist is het boegbeeld van deze regionale actie.

Omwonenden van de Star, Overgoo en Rijnlandlaan hebben tijdens inloopavonden op 18,19 en 23 mei hun aandachtspunten en ideeën gedeeld bij de varianten voor sociale woningbouw op de drie betreffende locaties. De varianten zijn mogelijke oplossingen voor de urgente vraag naar goedkope woningen die gemeente en woningcorporaties Vidomes en WoonInvest gezamenlijk hebben ontwikkeld.

Meer nieuws