Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

De bouw van twintig appartementen en negen eengezinswoningen aan de Van Ravesteijnkade/Warmoezierstraat in Leidschendam Centrum kan binnenkort van start gaan. Het gaat om een veelzijdige, gevarieerde wijk aan de sluis met een historisch geïnspireerde architectuur. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Na het afwegen van alle belangen heeft het college besloten in te stemmen met het voorstel voor het bouwen van appartementen en eengezinswoningen. Het college zal de gemeenteraad vragen de hiervoor benodigde definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven, zodat de gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend.

De komst van een asielzoekerscentrum (azc) op locatie Schakenbosch is vertraagd. Reden hiervoor is dat het COA op woensdag 21 september de heroverweging van nieuwe opvanglocaties met de deelnemers aan de regietafels Zuid-Holland bespreekt. Het college heeft het COA gevraagd om zo spoedig mogelijk na 21 september duidelijkheid te geven over de vestiging van het azc op Schakenbosch.

Afscheidsreceptie burgemeester Van der Sluijs

U bent van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje persoonlijk afscheid te nemen van burgemeester Van der Sluijs. Vrijdag 26 augustus van 16.00 tot 18.00 uur, Raadshuisplein 1, Leidschendam. U kunt zich aanmelden via: www.lv.nl/receptie

Meer nieuws