Welkom

Voorleeshulp

Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg zien zich bij het project Duivenvoordecorridor geconfronteerd met een extra te dekken verlies van 15,7 miljoen euro. Dit bedrag is bij de doorlichting van de GREX (grondexploitatie) aan het licht gekomen.

Laag inkomen? Vraag de koopkrachttegemoetkoming aan

Het gaat om inwoners die op 1 september 2014 een inkomen hadden tot 110% van de bijstandsnorm. Om zeker te weten of u recht heeft op een tegemoetkoming in de koopkracht kunt u de test invullen op www.laaginkomen.nl.

Hoe verandert mijn zorg?

Houd ik mijn recht op zorg? Moet ik meer gaan betalen? Houd ik dezelfde zorgverlener? Op www.dezorgverandertmee.nl staat welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg. In 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. De veranderingen in (langdurige) zorg kunnen vragen oproepen. Om inwoners te informeren ontwikkelde het ministerie VWS (volksgezondheid, welzijn en sport) een publiekscampagne. Er is een nieuw website en er zijn spots op radio en televisie.

Overig nieuws

Meer nieuws