Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen en uittreksels

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens, verklaringen en documenten

Rond 1770 markeerden twee hardstenen palen langs de Voorburgseweg de grens tussen de gemeenten Voorburg en Veur. Eén daarvan staat er nog steeds, naast het tankstation. De andere lag in stukken in opslag te wachten op herstel. Mede op verzoek van de werkgroep Oud-Damsigt heeft de gemeente dit voorjaar besloten deze paal van ruim twee meter hoog te laten herstellen en terug te plaatsen op de oorspronkelijke locatie. De restauratie is voltooid; aanleiding voor een feestelijk moment.

Vier marktpartijen hebben bij de gemeente aangegeven interesse te hebben om een crematorium te bouwen in Leidschendam-Voorburg. Het college van B&W heeft besloten een marktonderzoek uit te laten voeren om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven en de kansen en bedreigingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in beeld te brengen.

Met bomen, hoge struiken, gras en bloemen wordt de openbare ruimte rondom het nieuwe zwembad De Fluit ‘groen’ ingericht. Begin juli is start de sloop van het oude zwembad De Fluit.

Meer nieuws