Welkom

Paspoort en identiteitskaart

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, reizen met kinderen

Belastingen

Onroerende-zaakbelasting (OZB en WOZ) en andere gemeentelijke belastingen, automatische incasso, betalingsregeling, kwijtschelding en bezwaar maken

Parkeren

Waar u kunt parkeren, regels voor blauwe zones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerontheffing aanvragen


Alle producten en diensten

Rijbewijs

Aanvragen of vernieuwen, kwijt of gestolen, eigen verklaring

Melden bij de gemeente

Kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen, hondenpoep, zwerfafval, ongedierte

Verhuizen

Verhuizen, briefadres en geheimhouding persoonsgegevens

Uittreksels

Uittreksels van de burgerlijke stand, verklaringen en documenten om zaken officieel te maken

Om bedrijven in de gemeente beter van dienst te zijn en op weg te helpen, heeft de gemeente sinds kort een accountmanager Bedrijven. Mevrouw Kim van Loon zal deze functie vorm en inhoud geven. De accountmanager is hét centrale aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.

De gemeente Den Haag heeft op donderdag 4 februari bekendgemaakt dat er op 7 nieuwe kleine en grote locaties verspreid over Den Haag statushouders tijdelijk worden gehuisvest. Eén van deze locaties is een terrein op de hoek van de Binckhorstlaan en de Jupiterkade.

De komende weken worden gebruikt voor het inrichten van het zwembad en het proefdraaien met de verenigingen. Vanaf 1 maart is het zwembad voor publiek open en kan iedereen een duik nemen.

Meer nieuws