Welkom

Voorleeshulp

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen. Leidschendam-Voorburg werkt samen met organisaties en belangenbehartigers zorgvuldig aan de voorbereiding op deze nieuwe taken. Voor de zomer is de inhoud van het Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015 - 2016 met input van onder andere adviesraden tot stand gekomen. Het concept beleidsplan heeft van 3 juli 2014 t/m 12 augustus 2014 ter inzage gelegen. In deze periode konden alle inwoners, bedrijven en organisaties uit Leidschendam-Voorburg hun mening geven over de plannen. In totaal zijn 9 reacties binnengekomen. Enkele van de ingekomen reacties hebben geleid tot een wijziging of toevoeging van het beleidsplan.

Rondleiding op 2 oktober door gerenoveerd Gemeentehuis

De gemeente is verheugd dat deel één van haar Centrale huisvesting gereed is. Na een volledige en duurzame renovatie van ongeveer anderhalf jaar, nemen ongeveer tweehonderd ambtenaren, inclusief de burgemeester en de wethouders vanaf vandaag het gemeentehuis weer in gebruik. Wethouder Bruines nodigt inwoners graag uit voor een rondleiding in het gerenoveerde gemeentehuis op donderdag 2 oktober van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Vannacht heeft de politie de gemeente geïnformeerd over antisemitische leuzen die zij zondagnacht heeft aangetroffen op diverse locaties in de wijk Bovenveen in Voorburg. De gemeente is meteen gestart met het verwijderen hiervan. Inwoners zijn verontrust over de uitspraken.

Overig nieuws

Meer nieuws