Buurtbemiddeling in uw wijk

folder buurtbemiddelingEen goede buur is beter dan een verre vriend. Dat komt de veiligheid en de leefbaarheid van een stad en een wijk ten goede. De realiteit ligt soms helaas anders. Kleine ergernissen kunnen snel uitgroeien tot heuse burenruzies, waar soms zelfs politie of justitie aan te pas moet komen. Het echte probleem wordt dan alleen vaak niet opgelost, en vrede en verzoening zijn al helemaal ver te zoeken.

Dat is jammer, want het gaat ten koste van de leefbaarheid, en dus uw woonplezier. Het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg zet stevig in op veiligheid en leefbaarheid van de directe woonomgeving van de inwoners. Het project buurtbemiddeling is daar een goed voorbeeld van.

Wat is buurtbemiddeling?
Speciaal getrainde vrijwilligers bieden als bemiddelaar geen pasklare oplossing; ze proberen alleen de ruziënde partijen weer rond de tafel te krijgen, zodat ze zelf een oplossing voor het probleem kunnen bedenken. Alles is strikt vertrouwelijk.

Daarom buurtbemiddeling
Door met elkaar te praten over een oplossing, in het bijzijn van een onafhankelijke derde, krijgen mensen meer begrip voor elkaars situatie. De kans dat conflicten uit de hand lopen wordt hierdoor kleiner. De bemiddeling is gratis en dus voor iedereen bereikbaar.

Wie bemiddelt?
De bemiddelaars zijn heel gewone mensen. Bij ieder conflict stelt de coördinator buurtbemiddeling een panel van vrijwilligers samen. Dit hangt af van het soort conflict, in welke buurt het speelt en welke achtergronden de partijen hebben. Er wordt gewerkt met een kleurrijk en gevarieerd gezelschap vrijwilligers, afkomstig uit alle wijken, met uiteenlopende (culturele) achtergronden en van verschillende leeftijden.

Welke conflicten?
Buurtbemiddeling richt zich bijvoorbeeld op geluidsoverlast, rommel in trappenhuis of plantsoen, harde muziek, overhangende takken, vernieling, stank, parkeeroverlast, sloopauto's in de straat of pesterijen.

Coördinator Buurtbemiddeling
Heeft u een conflict dat u graag wilt oplossen? Meldt dit dan aan bij de coördinator Buurtbemiddeling. Dit kan telefonisch via 070-3008323 of per e-mail via buurtbemiddeling@lv.nl

Hoe wordt u bemiddelaar?
Bent u gemotiveerd om de leefbaarheid in uw wijk te helpen vergroten? En bent u geïnteresseerd in mensen? Meldt u zich dan aan als bemiddelaar-in-spé bij de coördinator Buurtbemiddeling.