Gemeenteraad

Voorleeshulp

24 februari 2015 - De Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor zal zich laten bijstaan in haar werkzaamheden door het onderzoeksbureau Necker van Naem.

9 februari 2015 - Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2015 zijn de nieuwe raadsleden C.C. Altay (PvdA) en H. Knoester (GroenLinks) en de nieuwe collegeleden N. Stemerdink en F.J. Kist geïnstalleerd.

15 januari 2015 - De Enquêtecommissie Duivenvoordecorridor heeft in haar vergadering van 5 januari Jaap Geluk als voorzitter gekozen. Plaatsvervangend voorzitter is Marjan van Giezen (fractievoorzitter PvdA).

Overig nieuws 2015

Overig nieuws 2014

Laatste raadsflits