Gemeenteraad

Voorleeshulp

8 mei 2015 - De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 20 mei 2015 mevrouw ir. J.M. (Joan) Leemhuis-Stout tot waarnemend burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Mevrouw Leemhuis is 68 jaar en lid van de VVD.

6 mei 2015 - De Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor heeft besloten om op 21 en 22 mei openbare getuigenverhoren te houden om in het openbaar zichtbaar te maken hoe de ontwikkeling van de Duivenvoordecorridor heeft plaatsgevonden.

Overig nieuws 2015

Overig nieuws 2014

Laatste raadsflits