Gemeenteraad

Voorleeshulp

Gemeenteraad

29 september 2015 - Het college heeft de concept-programmabegroting ter vaststelling naar de raad gezonden. In de raadsvergadering van 10 november zal de concept-programmabegroting 2016-2019 worden besproken.

21 September 2015 - Tijdens de OpenRAADhuisavond van 22 september zal Avalex een korte presentatie verzorgen over het voorstel voor het nieuwe afvalbeleid ‘Omgekeerd Inzamelen’. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Op zondag 23 augustus is PvdA-commissielid en oud-raadslid Maarten Oosschot overleden. Het overlijden kwam niet geheel onverwacht want Maarten was al een aantal maanden ziek.

Overig nieuws 2015

Laatste raadsflits