Gemeenteraad

Voorleeshulp

16 april 2015 - De Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor heeft de eerste gesprekken gevoerd met bestuurders, oud-bestuurders, medewerkers en oud-medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

10 april 2015 - De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de heer W.A.I.M. Segers benoemd als nieuw lid van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

24 februari 2015 - De Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor zal zich laten bijstaan in haar werkzaamheden door het onderzoeksbureau Necker van Naem.

Overig nieuws 2015

Overig nieuws 2014

Laatste raadsflits