Gemeenteraad

Voorleeshulp

Gemeenteraad

20 november 2015 - De gemeenteraad neemt op 15 december een besluit over de haalbaarheid van: - een asielzoekerscentrum; - het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning; - ondersteunende functies en voorzieningen ten behoeve van de regio.

14 oktober 2015 - Het vergaderschema van de raad voor 2016 is vastgesteld door de raad tijdens de raadsvergadering van 13 oktober jl.

29 september 2015 - Het college heeft de concept-programmabegroting ter vaststelling naar de raad gezonden. In de raadsvergadering van 10 november zal de concept-programmabegroting 2016-2019 worden besproken.

Overig nieuws 2015

Laatste raadsflits