Gemeenteraad

Voorleeshulp

Gemeenteraad

Op zondag 23 augustus is PvdA-commissielid en oud-raadslid Maarten Oosschot overleden. Het overlijden kwam niet geheel onverwacht want Maarten was al een aantal maanden ziek.

2 juli 2015 - De gemeenteraad heeft het vergaderschema voor de 2e helft van 2015 gisteren tijdens de raadsvergadering vastgesteld.

22 juni 2015 - De voorzitter van de Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor, de heer ir. J.L. Geluk, heeft op 22 juni 2015 het eindrapport overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal op dinsdag 30 juni 2015 het rapport bespreken tijdens een extra raadsvergadering.

Overig nieuws 2015

Laatste raadsflits