Gemeenteraad

Voorleeshulp

2 juli 2015 - De gemeenteraad heeft het vergaderschema voor de 2e helft van 2015 gisteren tijdens de raadsvergadering vastgesteld.

22 juni 2015 - De voorzitter van de Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor, de heer ir. J.L. Geluk, heeft op 22 juni 2015 het eindrapport overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal op dinsdag 30 juni 2015 het rapport bespreken tijdens een extra raadsvergadering.

19 juni 2015 - Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 22 juni 2015 zal de voorzitter van de Enquêtecommissie grondexploitatie Duivenvoordecorridor het eindrapport ‘Raadsonderzoek grondexploitatie Duivenvoordecorridor’ overhandigen aan de voorzitter van de gemeenteraad, mevrouw Ir. J.M. Leemhuis-Stout. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 in Voorburg en begint om 19.30 uur.

Overig nieuws 2015

Overig nieuws 2014

Laatste raadsflits