Vergaderschema

Bijgaand een overzicht van alle vergaderingen van de gemeenteraad van dit jaar.