Toegankelijkheid

Voorleeshulp

Op deze website vindt u informatie over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen in Leidschendam-Voorburg. Deze informatie is vooral belangrijk voor mensen met een fysieke handicap en mensen met een auditieve of visuele handicap.

De gemeente Leidschendam-Voorburg wil bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid stimuleren. Informatieverstrekking speelt hierbij een belangrijke rol.

Per gebouw vindt u informatie over:

  • Bereikbaarheid met openbaar vervoer
  • Parkeermogelijkheden
  • Toegankelijkheid van de entree
  • Horizontale doorgankelijkheid (verplaatsing op begane grond of verdieping) 
  • Verticale doorgankelijkheid (verplaatsing tussen verdiepingen)
  • Sanitaire voorzieningen 
  • Voorzieningen voor auditief gehandicapten
  • Voorzieningen voor slechtzienden
  • Overige voorzieningen


Aan een gebouw is voor iedere rubriek een waardering toegekend van 1 tot 4 punten. De hoogste score is 4 punten. Hoe hoger de score, des te beter is de toegankelijkheid voor die rubriek.
Een uitleg van de rubrieken en de waardering vindt u in het linkermenu onder Symbolen

Toegankelijkheidsinformatie van gebouwen vindt u in het linkermenu onder Zoek naar gebouwen
De informatie is voor het grootste gedeelte afkomstig van onderzoeken naar toegankelijkheid die door de gemeente zijn uitgevoerd. Een klein gedeelte van de informatie is afkomstig van beheerders en/of eigenaren van gebouwen, en na goedkeuring door de gemeente op de website geplaatst. Beheerders en/of eigenaren kunnen hun gebouw aanmelden via Aanmelden gebouwen.

Nadere uitleg over de toegankelijkheidsinformatie vindt u in de vragenlijst toegankelijkheid, u kunt deze vragenijst downloaden en eventueel printen.