Vergadering bijwonen?

Iedereen is van harte welkom om een vergadering van de gemeenteraad of van de raadscommissies bij te wonen. Dat kan vanaf de publieke tribune of thuis (live) via internet.

De data, agenda's en vergaderstukken vindt u in het bestuursinformatiesysteem (BIS). In de week voorafgaand aan de vergaderingen worden de vergaderingen aangekondigd in de gemeenterubriek in Het Krantje.

Huize Swaensteyn

De vergaderingen van commissies en gemeenteraad vinden altijd plaats in de raadzaal in Huize Swaensteyn, Herenstraat 72-74 in Voorburg. Aan het begin van de vergadering kunt u vijf minuten het woord voeren tijdens het 'spreekrecht burgers'.

 Tijdens een gemeenteraadsvergadering is de burgemeester de voorzitter. De griffier ondersteunt de voorzitter.

Vergadering gemist?

Kunt u niet bij de vergadering aanwezig zijn, dan kunt u het live verslag al na de vergadering bekijken.