Burgerinitiatief indienen

Heeft u goede ideeën die u aan de gemeenteraad wilt voorleggen? Met een burgerinitiatief kunt u direct invloed uitoefenen op de politieke agenda van de gemeenteraad. Iedere inwoner van Leidschendam-Voorburg kan een initiatief indienen.
Dat kan op twee manieren:

  1. U vraagt de gemeenteraad een bepaald onderwerp te bespreken tijdens een raads- of commissievergadering. Daar kunt u uw burgerinitiatief vervolgens nader toelichten. De gemeenteraad doet hierover een uitspraak en deze kan vervolgens leiden tot een verzoek aan het college om bepaalde maatregelen te treffen. Een goed voorbeeld is de verkeersveiligheid in uw wijk.
  2. U vraagt de gemeenteraad een concreet voorstel op de agenda te plaatsen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van waarschuwingsborden die verkeersdeelnemers attenderen op spelende kinderen in uw wijk. In dit geval geeft ook het college een reactie op het burgerinitiatief en de financiële haalbaarheid. Vervolgens hoort u of uw voorstel wordt gerealiseerd of afgewezen.

Indienen
Minimaal vijftig inwoners moeten uw burgerinitiatief ondersteunen. Bij inzending moet het voorstel dan ook van minimaal vijftig handtekeningen en bijbehorende adresgegevens voorzien zijn. Voor het indienen van een burgerinitiatief bestaat geen leeftijdsgrens


De griffie van de gemeenteraad kan u ondersteunen bij het indienen van een burgerinitiatief.