Informatieavond parkeeroplossing centrale huisvesting

Voorleeshulp

1 februari 2012 - Op 8 februari worden bewoners rondom het Stadskantoor aan de Koningin Wilhelminalaan 2 en het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in Leidschendam uitgenodigd voor een informatieavond over de centrale huisvestingsplannen van de gemeente, en specifiek over de parkeeroplossing. Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg zijn welkom.

Extra parkeergelegenheid
Op 25 oktober 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Business Case voor het centraal huisvesten van de gemeentelijke organisatie. Het niet verhogen van de parkeerdruk was een belangrijke voorwaarde voor de gemeenteraad om met de plannen in te kunnen stemmen. Er zijn metingen gedaan van de huidige parkeersituatie in de buurt en er zijn prognoses gemaakt van toekomstig parkeergebruik. Wethouder Jérôme Schellings: “Dit onderzoek toont aan dat er 25 parkeerplaatsen nodig zijn voor de centrale huisvesting. Om het gebied extra te ontlasten, is er besloten daarnaast 47 parkeerplaatsen te realiseren, waardoor het totaal aantal te realiseren parkeerplaatsen op 72 komt.”

Tijdens de avond informeert de gemeente bewoners over de centrale huisvesting van de gemeentelijke organisatie in Leidschendam en in het bijzonder de parkeergelegenheid. Uiteraard krijgt men de mogelijkheid vragen te stellen en te reageren op de plannen. De avond vindt plaats in het Stadskantoor aan de Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam van 19.00 tot 20.30 uur.  Kijk voor meer informatie over het project op www.lv.nl/centralehuisvesting.