Procesnotitie

Voorleeshulp

Als vervolgstap is een procesnotitie opgesteld, waarin het proces om te komen tot een businesscase is toegelicht. Elementen die in deze notitie aan de orde komen zijn onder andere: de opbouw van de businesscase, de gekozen projectorganisatie en projectstructuur, de beheersfactoren, de projectfasering, de projectplanning en projectfinancien.

Ook geeft deze notitie aan dat we voor een vier belangrijke onderwerpen meer tijd nodig hebben om deze gedegen uit te werken. Dan gaat het om:

  • het dienstenconcept
  • het kantoorconcept
  • de vorm van de aanbesteding
  • de parkeeroplossing (inclusief mobiliteitsoplossingen)

Deze onderwerpen komen in algemene zin aan bod in de businesscase, maar worden in de fase daarna in detail uitgewerkt.
De procesnotitie is op 24 mei besproken in de commissie Algemene Zaken en op 21 juni ter kennisname aangenomen.

Lees de procesnotitie