Caravan parkeren op openbare weg

Voorleeshulp

Algemeen

Het is verboden een voertuig zoals een caravan, kampeerwagen, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of een ander voertuig dat voor recreatie- of verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan 3 opeenvolgende dagen te parkeren langs de openbare weg. Dit geldt voor situaties waar dit parkeren volgens de gemeente teveel parkeerruimte inneemt of het straatbeeld nadelig beïnvloedt.

Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor een ontheffing op dit verbod. Afhankelijk van de reden van dit verzoek, wordt de ontheffing verleend of afgewezen.

Caravan in de blauwe zone parkeren (parkeerschijfzone)

Als u in de blauwe zone (parkeerschijfzone) woont, mag u de caravan, kampeerwagen etc. ook maximaal 3 aaneengesloten dagen parkeren aan de openbare weg. Hiervoor hebt u geen parkeerontheffing nodig.

Aanvragen

Per post

 • Vermeld in uw verklaring de volgende gegevens:
  • de plaats waar het object komt te staan
  • de aard en omvang van het object
  • de reden
  • datum en tijdstip (indien van toepassing)
 • Stuur het verzoek naar ons postadres

Nadat u de aanvraag hebt ingediend

 • De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt.

Extra info

Hebt u een opmerking over deze pagina?