Preventie woninginbraken

Licht zet inbrekers in het zicht

post Licht zet inbreker in het zichtIn de donkere wintermaanden vinden de meeste inbraken plaats. De afgelopen twee jaar is in deze periode het aantal woninginbraken in Leidschendam-Voorburg fors toegenomen. Om daar iets tegen te doen werken gemeente, politie, openbaar ministerie en woningcorporaties Vidomes en WoonInvest nauw samen. Om goede resultaten te boeken is medewerking van de inwoners echter onmisbaar.

Om inwoners bewust te maken van het inbraakrisico tijdens deze ‘donkere dagen’ en het aantal woninginbraken te verminderen, is de campagne ‘Licht zet inbrekers in het zicht’ opgezet. Hiermee willen we bereiken dat bewoners hun woning voorzien van buitenverlichting, dat bij afwezigheid van de bewoner altijd ergens in de woning licht brandt, en dat de burger bij verdachte situaties direct 1-1-2 belt.

Vroeg donker, laat licht: meer inbraken

Hoewel de dagen nog altijd 24 uur tellen, zijn ze in deze maanden ‘kort’ en bereiken ze rond 20 december wat daglicht betreft het dieptepunt. Oktober-maart is de periode waarin het aantal woninginbraken stijgt. Duisternis biedt inbrekers nu eenmaal meer gelegenheid om ongezien toe te slaan. Zorg dus vooral voor zicht en licht en laat de winter voor inbrekers niet het hoogtepunt worden.

Niet thuis

Het aantal woninginbraken stijgt in Nederland steevast vanaf oktober. De inbraakcijfers laten ook een verschuiving zien van het tijdstip waarop inbrekers te werk gaan. In de wintermaanden zijn inbrekers actiever in de avonduren, terwijl zij 's zomers een voorkeur hebben voor de middag. Inbrekers letten vooral op de afwezigheid van bewoners. Bij het invallen van de duisternis kiezen ze de woningen uit waar geen licht brandt.

Zicht en licht

Wek altijd de indruk dat er iemand thuis is. Een tijdschakelaar kan hierbij helpen. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat de verlichting op wisselende plekken in uw woning aan en uit gaat. Daarnaast schrikt ook degelijk hang- en sluitwerk en een goed zicht vanuit de omgeving op alle toegangsdeuren inbrekers af. De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk verkleint de kans op een inbraak aanzienlijk.

Binnen en buiten

Verlichting is niet alleen van belang ìn uw woning. Ook buiten kunt u met goede verlichting inbrekers in veel gevallen op afstand houden. Plaats buitenverlichting bij alle deuren die vanaf de openbare weg bereikbaar en te zien zijn. Een buitenlamp, die automatisch aanspringt als de duisternis invalt, is daarvoor zeer geschikt. De buitenlamp bij de voordeur moet het gezicht van de bezoekers verlichten. Zo kunt u beter de afweging maken of u wel of niet de deur open doet.

Veilig wonen

Preventieve maatregelen die inbraak kunnen voorkomen vindt u op www.politiekeurmerk.nl. De maatregelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen zorgen ervoor dat de kans op een geslaagde inbraak in uw woning flink afneemt; gecombineerd met het juiste bewonersgedrag zelfs tot 90 procent.

Bel de politie

Als bewoner kunt u een belangrijke rol spelen bij het aanhouden van een dief. De politie vat regelmatig inbrekers in de kraag dankzij de hulp van burgers. Bel 1-1-2 bij verdachte situaties en noteer de uiterlijke kenmerken van zowel de mogelijke dader als het voertuig. De politie komt liever een paar keer te veel dan één keer te laat.

Burgernet

Met grote regelmaat roept de politie ook de hulp in van het publiek. Die hulp kan nodig zijn bij een ongeval of om een inbraak op te lossen. Want, misschien heeft u iets gezien waarmee de politie verder komt in een onderzoek. Een van de manieren waarop de politie om hulp vraagt is via een Burgernetbericht. Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Met uw deelname aan Burgernet kunt u een actieve rol spelen bij de veiligheid in uw directe omgeving. Meld u aan via www.burgernet.nl of bel met Relatiebeheer Burgernet, telefoon (070) 424 33 94.

Preventietips: zorg voor zicht en licht

Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, staakt hij vaak zijn poging. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk. Dit vermindert de kans op een inbraak met maar liefst negentig procent.
• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg. Zo voorkomt u zogenoemd flipperen en hengelen. Flipperen is een dun stuk plastic tussen de deur en de deurpost steken, waardoor de schoot terugschiet en de deur open gaat. Hengelen is met een ijzerdraad of een omgebogen kleerhanger via de brievenbus het slot aan de binnenkant van de voordeur openmaken.
• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om de woning juist kan helpen om inbraken te voorkomen. Door het gebruik van spaarlampen of ledlampen blijven de kosten beperkt en spaart u het milieu.
• Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden.
• Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in de tuin. Snoei tijdig!

Actuele inbraakcijfers

Bent u benieuwd naar het aantal woninginbraken in uw wijk en/of de totale gemeente? U vindt de meest actuele cijfers van de hele regio Haaglanden op www.hoeveiligismijnwijk.nl


Politie Keurmerk Veilig Wonen

Een inbraak levert niet alleen materiële schade op, maar ook psychische schade. Het feit dat een onbekende in uw woning is geweest en uw spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig gevoel.

Door uw woning aan te (laten) passen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunt u inbrekers vóór zijn. In een woning met een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is de kans op een inbraak 90% kleiner dan voor woningen zonder het politiekeurmerk.
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is er voor iedereen. Of u nu eigenaar of huurder bent van een bestaande woning of een nieuw te bouwen huis of flat. Voor meer informatie over dit keurmerk bezoekt u de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 • Website Politiekeurmerk Veilig Wonen

  Veiligheid houdt ons bezig
  Je veilig voelen is belangrijk: in je huis, je omgeving, in het verkeer, als je op reis bent, als er mensen aan de deur komen, eigenlijk overal.
  Op de website "Veiligheidswijzer" is informatie te vinden over een groot aantal onderwerpen die met veiligheid te maken hebben. U vind hier nuttige en concrete informatie, tips en waarschuwingen over veilgheid.

 • Website Veiligheidswijzer
   

  Fietsdiefstalregister online beschikbaar voor publiek

  Sinds 28 januari 2008 is het landelijke fietsdiefstalregister via internet openbaar te raadplegen. In het fietsdiefstalregister kunt u controleren of een fiets als gestolen geregistreerd staat. Heel handig voor de aanschaf van een tweedehands fiets of ter controle van de aangifte van uw gestolen fiets. Uw fiets is dan landelijk herkenbaar als gestolen.  
   
  Wel of niet gestolen
  Om te controleren of een fiets als gestolen staat geregistreerd heeft u een combinatie van het framenummer en het merk van de fiets nodig. Een andere mogelijkheid is met behulp van het fietschipnummer, ook wel diefstalpreventiechip (dpc) of protagtor. Als de fiets als gestolen staat geregistreerd is het antwoord ja. Staat de fiets niet als gestolen geregistreerd dan is het antwoord nee. Echter, bij een negatief antwoord kan de fiets nog steeds uit diefstal afkomstig zijn. Op dit moment wordt slechts in 15% van de gevallen van fietsdiefstal aangifte gedaan bij de politie. Als er geen aangifte wordt gedaan, is uw fiets niet herkenbaar als gestolen.

  Het kan ook zijn dat de aangifte nog niet is verwerkt in het fietsdiefstalregister. De politie heeft maximaal 10 dagen de tijd om te controleren of een aangifte voorzien is van de juiste gegevens zoals framenummer en/of chipnummer. Pas daarna wordt de fiets als gestolen geregistreerd.