Veiligheid


Leidschendam-Voorburg kan en moet veiliger, Nederland kan en moet veiliger. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op nationaal niveau wordt hard gewerkt om de veiligheid van burgers op alle mogelijke manieren te verbeteren.

campagne beeldCampagne "Wat doe je?"

Op 22 mei 2012 is in de hele regio Haaglanden de campagne met de vragende titel ‘Wat doe je’ gestart. De Veiligheidsregio Haaglanden, de regionale brandweer, het Rode Kruis en alle gemeenten hebben de handen ineen geslagen om inwoners te stimuleren om hun kennis en vaardigheden op het gebied van veiligheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met de risico’s in hun eigen omgeving.
Meer informatie

Landelijk beleid

Op landelijk niveau heeft veiligheid meer maatschappelijke en politieke aandacht gekregen. Eén van de doelen van het kabinet is om Nederland veiliger te maken.

Meer informatie over het landelijk beleid.

Gemeentelijk beleid

De gemeente voert de regie in het veiligheidsbeleid. De gemeente werkt samen met partners, zoals woningcorporaties, politie, winkeliersverenigingen, brandweer, de Seniorenraad, scholen, wijkbewoners en wijkverenigingen.

Deze aanpak van veiligheid betekent dat de gemeente zoveel mogelijk investeert in preventie. Het gaat daarbij om het stimuleren van preventieve inspanningen zoals de zorgadviesteams. De gemeente bevordert de introductie en implementatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in samenwerking tussen de woningcorporaties en de politie ter voorkoming/bestrijding van woninginbraken. De voorlichting op scholen over gokken, drugs, alcohol en kleine criminaliteit moet worden uitgebreid.
Aan de nota Veiligheid wordt een jaarlijks actieprogramma gekoppeld. Deze nota wordt eind 1e kwartaal 2009 verwacht.

Meer informatie over het gemeentelijk beleid.

Politie en Brandweer
Meer informatie over de politie en brandweer

Rampenbestrijding

Meer informatie over rampenbestrijding.

Hulp en Advies

Meer informatie over hulp en advies.