Veiligheid


Leidschendam-Voorburg kan en moet veiliger, Nederland kan en moet veiliger. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op nationaal niveau wordt hard gewerkt om de veiligheid van burgers op alle mogelijke manieren te verbeteren.

Gemeentelijk beleid
De gemeente voert de regie in het veiligheidsbeleid. Zij werkt daarin samen met partners, zoals woningcorporaties, politie, winkeliersverenigingen, brandweer, buurtpreventieteams, de Seniorenraad, scholen, wijkbewoners en wijkverenigingen.
Deze aanpak van veiligheid betekent dat de gemeente zoveel mogelijk investeert in preventie. Het gaat daarbij om het stimuleren van preventieve inspanningen zoals de zorgadviesteams. De gemeente bevordert de introductie en implementatie van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In het voorkomen en bestrijden van woninginbraken werkt de gemeente samen met woningcorporaties en politie. De voorlichting op scholen over gokken, drugs, alcohol en kleine criminaliteit moet worden uitgebreid.
Aan de nota Veiligheid wordt een jaarlijks actieprogramma gekoppeld.
Meer informatie over het gemeentelijk beleid.

"Wat doe je?"
Op www.watdoeje.nl  staan allerlei tips en handvaten voor inwoners om hun kennis vaardigheden wat betreft veiligheid te vergroten en hen bewuster om te laten gaan met de risico’s in hun eigen omgeving. 

Landelijk beleid
Op landelijk niveau heeft veiligheid meer maatschappelijke en politieke aandacht gekregen. Eén van de doelen van het kabinet is om Nederland veiliger te maken.
Meer informatie over het landelijk beleid.
Hulp en Advies
Meer informatie over hulp en advies.

Politie en Brandweer
Meer informatie over de politie en brandweer

Rampenbestrijding
Meer informatie over rampenbestrijding.