Laatste ondergrondse afvalcontainers Prinsenhof

Voorleeshulp

29 maart 2012 - In wijk De Prinsenhof krijgen de laatste straten komende maand ondergrondse afvalcontainers. Het gaat om de Prins Johan Willem Frisolaan, Prins Frederiklaan en Dillenburgsingel. Vorig jaar zomer heeft de gemeente de Gravin Juliana van Stolberglaan en de Prinses Annalaan al voorzien. De metershoge betonnen bakken verdwijnen geheel onder de grond. De oude bovengrondse cocons die jarenlang het straatbeeld bepaalden; maken plaats voor ranke inwerpzuilen. Avalex voert het werk uit.
De ondergrondse containers geven de woonomgeving een aantrekkelijke, opgeruimde aanblik.

GFT
Met de komst van de containers stopt ook de gescheiden inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) bij de hoog- en stapelbouw. Huishoudelijk afval, inclusief GFT, moet hier voortaan in de ondergrondse containers. Glas, papier, textiel en kunststof horen apart van het restafval in de daarvoor bestemde verzamelcontainers. De gemeente ziet er streng op toe dat er geen vuilniszakken of grofvuil naast de ondergrondse containers worden neergezet. Dit zorgt immers voor zwerfvuil en ontsiert de woonomgeving.