Handige sites

Aanbesteden/overheidsinkopen:

Git.pianoo.nl
Meer overheidsinkopen
Kennisportal EU aanbesteden  
Gemeentelijk inkoop platform(GIP)    


Duurzaaminkopen:
SenterNovem   

Europese aanbesteding:
Aanbestedingskalender  

 Tenderned

Nieuwe aanbestedingswet:
Aanbestedingswet 2012