Activiteitenkalender college deze maand

Voorleeshulp


College uitnodigen?

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen aanwezig te zijn bij een festiviteit? Vul dan, het liefst 6 weken voor aanvang van de festiviteit, het elektronische aanvraagformulier in.

Na ontvangst van het formulier wordt er gekeken of de bestuurder aanwezig kan zijn. Wij nemen contact met u op om de afspraak te bevestigen. 
 

De leden van het college verrichten veel officiële handelingen en zijn ook vaak aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in de stad.
Kijk voor een beeldverslag van de laatste activiteiten op onze gemeentelijke facebookpagina.

Wanneer Waar Wat Wie
28 mei 2015
17.30 - 18.30 uur: aanwezigheid en sleuteloverdracht door de wethouders
Alphacomplex, Van Alphenstraat 63, Voorburg De officiële opening van het starterscomplex Van Alphenstraat 63, Voorburg wethouder Bruines en wethouder Rozenberg
30 mei 2015
10.30 uur: toespraak door de wethouder
Oude Kerk, Herenstraat, Voorburg Opening Huygens Festival wethouder Rozenberg
5 juni 2015
16.00 uur: het in gebruik stellen en een korte toespraak door de wethouder
Vijver Leidsenhage naast Volle Maan, Leidschendam Opening kunstproject zeehonden Leidsenhage wethouder Stemerdink
6 juni 2015
16.00 uur: korte toespraak met een handeling door de wethouder
Pius XII plein, Prins Hendriklaan 30, Leidschendam Opening nieuwbouw Scouting Pius XII wethouder Rozenberg
10 juni 2015
14.00 uur: openen van de Buitenspeeldag en de wijkbewoners bedanken voor het organiseren door de wethouder
Corbulopark, Von Geusaustraat, Voorburg Opening Nationale Buitenspeeldag wethouder Stemerdink
12 juni 2015
08.00 - 10.00 uur: is er gelegenheid om te spreken over het project Duurzaamheid door de wethouder
De Kruisheuvelkerk, Burgemeester Roeringlaan 6, Leidschendam Aanwezig zijn bij het Duurzaam Ontbijt van het Groenteam De Heuvel wethouder Kist
14 juni 2015
14.30 uur: toespraak door de wethouder
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg Viering van het 80-jarig bestaan van het Hoeksteenkoor die verbonden is aan het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen wethouder Rozenberg