Verslag wijkwandeling De Heuvel, Amstelwijk 27 oktober 2011

Voorleeshulp

Rond vijf uur ’s middags verzamelt zich een twaalftal mensen voor de ingang van de Digros aan de Burgemeester Sweenslaan om deel te nemen aan de jaarlijkse wijkwandeling. In deze groep zijn naast de burgemeester en de wijkwethouder zowel wijkbewoners als raadsleden vertegenwoordigd.


Na een korte uiteenzetting door de wijkmanager van de aanpak van de vervuiling die vooral door scholieren in de pauze wordt veroorzaakt, wendt men de steven richting de Burgemeester Duyvendijklaan om halverwege deze laan af te slaan naar de avontuurlijke speeltuin. Hier staat een groepje moeders met kinderen klaar om hun teleurstelling te uiten over de toestand van deze speelplek. Door de vele regen van deze zomer is rond een trap en een glijbaan het omliggend zand weggespoeld waardoor deze attributen nu doelloos boven de grond uitsteken.


Na een ronding van het T’soargebouw komt de stoet aan bij het President Kennedyplein waar wordt stilgestaan bij de hoek van dat plein waar lichtmasten geplaatst zullen worden om het gevoel van onveiligheid te verkleinen. Er wordt gekeken naar de schade die door de kermis is aangericht en gewezen op het belang van het plein als de centrale ontmoetingsplek van de buurt.  


Eetbare tuin B. VelthuijsenlaanOp naar de plantenbakken voor het STIP Dalton. Hier wacht ons een ontvangstcomité onder leiding van een zeer actieve wijkbewoonster. Men deelt tomaatjes en eetbare bloemen uit en vertelt over het ontstaan van de bakken. Deze bakken zijn gemaakt en gevuld door leerlingen van het STIP Dalton en ook de peuters van het Kinderdagverblijf Piggelmee hebben een bak geadopteerd en gevuld. Verder naar een ‘eetbare’ tuin aan de Burgemeester Velthuijsenlaan. Een leuk en lekker alternatief voor de vaak wat pieterige tuintjes onderaan de flats. 


Bij de Margrietschool wordt stilgestaan bij de toekomst van deze basisschool. Teruggekomen bij de Digros volgt een ontmoeting met de bedrijfsleider die uitleg geeft over de wijze waarop het bezoek van scholieren wordt begeleid en hoe de leiding van het Veurs Lyceum zijn best doet om de route van en naar de winkels zo schoon mogelijk te houden.


Om half zeven gaat men huiswaarts met de herinnering aan een geslaagde wandeling.