Het project

Het project Bouw mee aan Voorburg-Noord is beëindigd. Het is niet langer mogelijk om subsidie of een lening aan te vragen voor het herstellen van gebreken aan woningen in Voorburg-Noord. Ook het Inlooppunt in wijkcentrum De Driesprong is gesloten.

Het project Bouw mee aan Voorburg-Noord heeft zijn vruchten afgeworpen. Bijna 80 % van de woningeigenaren is aan de slag gegaan met het herstellen van het achterstallig onderhoud. Ook de meeste Verenigingen van Eigenaren zijn inmiddels actief. De leden van deze VvE’s vergaderen regelmatig, sparen met elkaar voor toekomstig onderhoud en hebben een gezamenlijke opstalverzekering. Voorburg-Noord is door al die inspanningen een nog mooiere wijk geworden.

Nieuws

7 november 2012 - Het project Bouw mee aan Voorburg-Noord stopt aan het einde van dit jaar. Voor vragen over het reilen en zeilen van uw VvE of voor het maken van een afspraak voor de eindcontrole van de uitgevoerde werkzaamheden kunt u nog tot en met vrijdag 21 december 2012 bellen met Peter van Well van het Inlooppunt Bouw mee aan Voorburg-Noord.

De eigenaren van de Voorburgse appartementen met funderingsproblemen kunnen rekenen op steun van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Burgemeester en wethouders willen hen tegen lage rente leningen verstrekken.

28 mei 2012 – De gemeente organiseerde eind mei een informatieavond voor de eigenaren van een woonblok aan de Koningin Wilhelminalaan en de Van Wassenaerstraat. De bijeenkomst werd goed bezocht. De vele eigenaren die aanwezig waren, stelden constructieve vragen.

Eerdere berichten