Particuliere archieven Leidschendam

Onderwijs

 • Archief van de Vereniging voor Protestants-christelijk Onderwijs te Leidschendam, 1913-1988
 • Archief van het schoolbestuur voor Rooms-katholiek lager onderwijs, 1930-1950
 • Archief oudercommissies en ouderraden van de openbare lagere scholen te Leidschendam, 1967-1982
 • Archief van de RK. Basisschool "Prinsenhof", 1973-1993

 

Kerkelijke instellingen

 

Gezondheidszorg

 • Archief van revalidatiehuis 'Dorrepaal', 1711-1976
 • Archieven van de Kruisverenigingen te Stompwijk en Leidschendam, 1916-1981
 • Archief van de voorbereidingscommissie, later stichting Voorzieningen Gehandicapten, 1966-1971

 

Sport en recreatie

 • Archief van de Rooms-katholieke voetbalvereniging R.K.A.V.V.1920-1994
 • Archief stichting zwembad te Leidschendam, 1947-1952
 • Archief stichting vakantiebezigheden te Leidschendam, 1955-1964
 • Archief van de personeelsvereniging 'De Schakel' van de gemeente Leidschendam, 1965-1986

 

Cultuur

 • Archief van de christelijke zangvereniging 'Zanglust', later de Christelijke Oratorium Vereniging te Leidschendam, 1908-1998
 • Archief historisch genootschap 'Oud Leidschendam', 1952-1959

 

Sociale zorg en volkshuisvesting

 • Archief R.K. Armbestuur van Veur, 1767-1969
 • Archief vereniging 'Niemand kent zijn toekomstig lot', 1829-1951
 • Archief burgerlijke armbestuur van Stompwijk en Veur, 1856-1863 en 1920-1938
 • Archief plaatselijke commissies voor werkverschaffing en werkverruiming te Veur en Stompwijk, 1936-1938
 • Archief van de commissie Kindervoeding te Leidschendam, 1944-1945

 

Politieke en ideële instellingen

 • Archief van de plaatselijke Rooms-katholieke kiesvereniging 'Kiesrecht is Kiesplicht' te Stompwijk, later afdeling van de RKSP respectievelijk van de KVP en vanaf 1980 van het CDA te Leidschendam, 1905-1988
 • Archief Christelijke Historische Unie, afdeling Leidschendam, 1932-1980
 • Archief van P.C. Boone, raadslid en wethouder van Leidschendam voor de PvdA,1960-1980
 • Archief C. Dullaart (PSP) en P. Vegter (PPR), 1960-1980
 • Archief van de Milieuraad Leidschendam, 1973-1980

 

Bedrijven en economische instellingen

 • Archief Eendracht, coöperatieve vereniging voor aankoop van land- en tuinbouwartikelen, 1908-1951
 • Archief van de firma Dessing aannemers te Stompwijk, 1884-1890
 • Archief van de Rooms-katholieke Jonge Middenstandersvereeniging 'Albertus Magnus' te Leidschendam, 1932-1942
 • Archief van de Rooms-katholieke Middenstandsvereniging: Hanze te Stompwijk, 1934-1957
 • Archief KABO, Katholieke Ambtenarenbond, 1947-1980
 • Archief ABVA, Algemene Bond voor Ambtenaren, 1973-1981
 • Archief van de Samenwerkingsverband Bonden van Overheidspersoneel, 1974-1994

 

Personen en families

 • Archief afkomstig van mevrouw Furth, 1695-1878
 • Archief B. Batelaan, directeur van het gasbedrijf, 1940-1945
 • Archief C.J.van Heijningen, tuinder, 1886-1963
 • Archief familie Olsthoorn, aanverwante bewoners en bedrijfsvoerders van de boerderij Dr.Van Noortstraat 12 te Stompwijk, 1831-1954
 • Archief van zuster Bartje van Vliet, 1995-1996

 

Evenementen

 • Archief van de commissie Feestelijkheden t.g.v. het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard, 1936-1938

 

Notarissen