Aanvullende beurs en lening

Alle studenten kunnen naast de basisbeurs een aanvullende beurs aanvragen. Niet iedereen heeft daar recht op; de hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen van de ouders. DUO(Dienst Uitvoering Onderwijs) weet via de Belastingdienst hoeveel u verdient. De hoogte van de aanvullende beurs verschilt voor uit- en thuiswonenden en per type onderwijs.

Uw kind kan extra geld lenen

Studenten kunnen ook kiezen voor een rentedragende lening. Ze kunnen zelf het leenbedrag aangeven, tot een maximumbedrag. Dit bedrag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Na de studie moet uw kind de lening (studieschuld) met rente terugbetalen. In principe moet dat in maximaal 15 jaar. De aflosperiode begint in de maand januari twee jaar na beëindiging van de studie, maar eerder beginnen mag ook.

Consequenties van een lening

Veel studenten lenen zonder dat ze een goed beeld hebben van de consequenties voor de toekomst. Met de Studieleenwijzer van het Nibud kunt u samen met uw kind berekenen hoeveel uw kind na de studie ongeveer per maand moet aflossen.

Een lening voor het collegegeld

Bij DUO kan uw kind ook een lening aanvragen voor het collegegeld. De lening is nooit hoger dan het wettelijke collegegeld. Voor het terugbetalen gelden dezelfde voorwaarden als voor de rentedragende lening.

Werken naast de studie

Per kalenderjaar mogen studenten een bepaald bedrag bijverdienen. Verdient uw kind meer dan gaat het over de bijverdiengrens. Uw kind moet dan de studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat het over de bijverdiengrens heengaat. Het te veel verdiende geld moet afgedragen worden aan DUO. Dat geldt ook voor de ov-studentenkaart.

Goed om te weten

 • U bent als ouder verplicht om mee te betalen aan het levensonderhoud van uw kind. Dat moet tot uw kind 21 is. Dit heet de onderhoudsplicht.
 • Als jongeren gaan studeren, moeten ze collegegeld betalen. Dit bedrag verandert elk jaar.
 • Voor een deeltijdopleiding of volwassenenonderwijs krijgt u geen basisbeurs. U kunt wel een tegemoetkoming krijgen.
 • Als jongeren een cursus moeten volgen voor hun werk en niemand daarvoor betaalt, kunnen ze de kosten aftrekken van de belasting. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de kosten voor de cursus, de boeken en reiskosten.
 • Als de studie in gevaar dreigt te komen door een baantje, is het misschien beter als uw kind wat minder uitgeeft zodat het minder hoeft te werken. Ook kunt u iets meer bijdragen, zodat uw kind op tijd kan afstuderen.

Meer informatie over studiefinanciering

Op de website DUO.nl vindt u altijd de meest recente informatie over alles wat met studeren en studiefinanciering te maken heeft.

 

Agenda

 1. 01/04/2015

  Cursus Assertiviteit voor volwassenen In de assertiviteitscursus krijg je inzicht in je eigen gedrag en ontwikkel je meer zelfvertrouwen. In de groep wissel je ervaringen uit, je krijgt oefeningen en huiswerkopdrachten en schriftelijke informatie. Je bepaalt zelf in welk tempo je werkt en welke oplossingen je kiest. lees meer

 2. 03/04/2015

  Sluitingsdag CJG: Goede vrijdag Het CJG is vanwege Goede vrijdag gesloten op 3 april. Het gebouw de Waterlelie is ook de gehele dag dicht. lees meer

 3. 06/04/2015

  Sluitingsdag CJG: Tweede paasdag Het CJG is vanwege Tweede paasdag gesloten op maandag 6 april. lees meer