Aanvullende beurs en lening

Alle studenten kunnen naast de basisbeurs een aanvullende beurs aanvragen. Niet iedereen heeft daar recht op; de hoogte ervan is afhankelijk van het inkomen van de ouders. DUO(Dienst Uitvoering Onderwijs) weet via de Belastingdienst hoeveel u verdient. De hoogte van de aanvullende beurs verschilt voor uit- en thuiswonenden en per type onderwijs.

Uw kind kan extra geld lenen

Studenten kunnen ook kiezen voor een rentedragende lening. Ze kunnen zelf het leenbedrag aangeven, tot een maximumbedrag. Dit bedrag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Na de studie moet uw kind de lening (studieschuld) met rente terugbetalen. In principe moet dat in maximaal 15 jaar. De aflosperiode begint in de maand januari twee jaar na beëindiging van de studie, maar eerder beginnen mag ook.

Consequenties van een lening

Veel studenten lenen zonder dat ze een goed beeld hebben van de consequenties voor de toekomst. Met de Studieleenwijzer van het Nibud kunt u samen met uw kind berekenen hoeveel uw kind na de studie ongeveer per maand moet aflossen.

Een lening voor het collegegeld

Bij DUO kan uw kind ook een lening aanvragen voor het collegegeld. De lening is nooit hoger dan het wettelijke collegegeld. Voor het terugbetalen gelden dezelfde voorwaarden als voor de rentedragende lening.

Werken naast de studie

Per kalenderjaar mogen studenten een bepaald bedrag bijverdienen. Verdient uw kind meer dan gaat het over de bijverdiengrens. Uw kind moet dan de studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat het over de bijverdiengrens heengaat. Het te veel verdiende geld moet afgedragen worden aan DUO. Dat geldt ook voor de ov-studentenkaart.

Goed om te weten

 • U bent als ouder verplicht om mee te betalen aan het levensonderhoud van uw kind. Dat moet tot uw kind 21 is. Dit heet de onderhoudsplicht.
 • Als jongeren gaan studeren, moeten ze collegegeld betalen. Dit bedrag verandert elk jaar.
 • Voor een deeltijdopleiding of volwassenenonderwijs krijgt u geen basisbeurs. U kunt wel een tegemoetkoming krijgen.
 • Als jongeren een cursus moeten volgen voor hun werk en niemand daarvoor betaalt, kunnen ze de kosten aftrekken van de belasting. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de kosten voor de cursus, de boeken en reiskosten.
 • Als de studie in gevaar dreigt te komen door een baantje, is het misschien beter als uw kind wat minder uitgeeft zodat het minder hoeft te werken. Ook kunt u iets meer bijdragen, zodat uw kind op tijd kan afstuderen.

Meer informatie over studiefinanciering

Op de website DUO.nl vindt u altijd de meest recente informatie over alles wat met studeren en studiefinanciering te maken heeft.

 

Agenda

 1. 08/09/2014

  Workshop “Hart voor je gezin” Als vader of moeder van een peuter komt er dag in dag uit van alles op je af. Dat vraagt iets van je, ouderschap is topsport. De workshop Het hart van je gezin van de Family Factory biedt ouders de mogelijkheid om even afstand te nemen van de hectiek van elke dag. Dat levert nieuwe ideeën en tips op, maar het geeft vooral nieuwe energie. lees meer

 2. 15/09/2014

  Cursus 'Leren omgaan met geld' Heb je geldproblemen of moeite met rondkomen? In de cursus Leren omgaan met geld krijg je inzicht in je inkomsten en uitgaven. Je leert een balans vinden tussen de korte en lange termijn en je krijgt meer grip op je uitgaven lees meer

 3. 16/09/2014

  Fitprogramma ‘Liever bewegen dan moe’ (8x) Somber, moe, geen zin? Bewegen helpt! Je voelt je beter Je krijgt meer positieve gedachten je zelfvertrouwen groeit gezellig in een groep met andere vrouwen lees meer