Leidsenhage

Voorleeshulp

leidsenhageOntwikkeling winkelcentrum Leidsenhage

Het winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam-Voorburg is een drukbezocht winkelcentrum. De kwaliteiten van Leidsenhage zijn de gunstige ligging tussen Den Haag en Leiden, de goede bereikbaarheid, het vele groen en water en het brede aanbod van winkels. De gemeente en de eigenaren en ondernemers van het winkelcentrum willen deze kwaliteiten graag behouden en daarop voortbouwen.

Lees meer

Informatieavond

De plannen voor de integrale herontwikkeling staan beschreven in het ontwerpbestemmingsplan Leidsenhage. Vanaf 13 februari 2015 ligt het ontwerpbestemmingsplan tot en met donderdag 26 maart ter inzage. Tot die tijd kunnen zienswijzen ingediend worden. Op woensdag 4 maart konden omwonenden, maar ook overige belangstellenden tijdens de inloopbijeenkomst in het Mercurehotel, de plannen bekijken en hun vragen stellen aan deskundigen die aanwezig waren.

Status

Het college heeft ingestemd met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

Bekijk voor meer gedetailleerde informatie het projectenboek.

Projecttypering

Gebiedsontwikkeling.

Kaart

kaartje leidsenhage

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente: E.J. van den Akker, telefoon 14 070.

Website
www.leidsenhage.nl 

www.leidsenhagevernieuwt.nl

 

Planning       

2011 (10 November) Ondertekening intentieovereenkomst, gemeente
Leidschendam-Voorburg, eigenaren en ondernemers van
winkelcentrum Leidsenhage, Unibail-Rodamco
2012 Opstellen Gebiedsvisie door Unibail-Rodamco en eigenaren
Jan- medio feb 2013 Beoordeling Gebiedsvisie
19 februari 2013 ORA
26 februari 2013 Informatiebijeenkomst
Eind maart 2013 Consultatie
Mei 2013 Behandeling door college
Juli 2013 Behandeling door gemeenteraad
Februari 2015 Behandeling ontwerpbestemmingsplan door college
4 maart 2015 Informatieavond ontwerpbestemmmingsplan
30 juni 2015 Behandeling definitief bestemmingsplan Leidsenhage

 

Nieuwsbrieven, verslagen en documenten

 

Inspraaktraject 2009

Lees meer over het inspraaktraject in 2009