Leidsenhage

Voorleeshulp

leidsenhageOntwikkeling winkelcentrum Leidsenhage

Het winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam-Voorburg is een drukbezocht winkelcentrum. De kwaliteiten van Leidsenhage zijn de gunstige ligging tussen Den Haag en Leiden, de goede bereikbaarheid, het vele groen en water en het brede aanbod van winkels. De gemeente en de eigenaren en ondernemers van het winkelcentrum willen deze kwaliteiten graag behouden en daarop voortbouwen.

Een aantal jaar geleden heeft de gemeente omwonenden gevraagd mee te denken over de herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage. Er zijn toen drie verschillende scenario’s voorgelegd en besproken. De gemeente heeft vervolgens, in samenspraak met eigenaren en winkeliers, gekozen voor de toekomstrichting Leidsenhage winkelparadijs.

Op 10 november 2011 hebben de gemeente en de eigenaren en ondernemers een belangrijke stap gezet met de ondertekening van een intentieovereenkomst met Unibail-Rodamco. Deze overeenkomst geeft aan dat Unibail-Rodamco namens de eigenaren en winkeliers een gebiedsvisie opstelt voor de herontwikkeling van Leidsenhage. De gemeente heeft de uitgangspunten gemaakt waarbinnen Unibail-Rodamco de gebiedsvisie dient te ontwikkelen.
Lees meer

Status

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie vastgesteld.

Bekijk voor meer gedetailleerde informatie het projectenboek.

Projecttypering

Gebiedsontwikkeling

Kaart

kaartje leidsenhage

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente: E.J. van den Akker, telefoon 14 070.

 

Website
www.leidsenhage.nl

Planning

2011 (10 november) Ondertekening intentieovereenkomst, gemeente
Leidschendam-Voorburg, eigenaren en ondernemers van
winkelcentrum Leidsenhage, Unibail-Rodamco.
2012 Opstellen Gebiedsvisie door Unibail-Rodamco en eigenaren
Jan- medio feb 2013  Beoordeling Gebiedsvisie
19 februari 2013 ORA
26 februari 2013 Informatiebijeenkomst
Eind maart 2013 Consultatie
Mei 2013 Behandeling door college
Juli 2013 Behandeling door gemeenteraad

 

Nieuwsbrieven, verslagen en documenten

 

 

Inspraaktraject 2009

Lees meer over het inspraaktraject in 2009