Toeslagen en tegemoetkomingen

Iedere ouder in Nederland krijgt kinderbijslag voor elk thuiswonend minderjarig kind. Een aanvullend bedrag daarop is het kindgebonden budget. Dat bedrag is afhankelijk van uw huishouden, uw inkomen en het aantal kinderen.

Tegemoetkomingen voor ouders

Kinderbijslag is een tegemoetkoming voor alle ouders. Het geld wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast zijn er toeslagen van de Belastingdienst, zoals het kindgebonden budget, en kinderopvangtoeslag om de kinderopvang te kunnen betalen. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.

Heffingskortingen en aftrekposten

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en op de premie volksverzekeringen. Door heffingskortingen hoeft u dus minder belasting en premies te betalen. Of u heffingskortingen krijgt, is afhankelijk van uw gezinssituatie en uw inkomen. Per 1 januari 2015 zijn de alleenstaandeouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek levensonderhoud voor kinderen afgeschaft. Kijk voor meer informatie op Belastingdienst.nl.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Als uw kind een handicap of beperking heeft, hebt u misschien veel (specialistische) zorg nodig. U kunt hiervoor een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Het pgb is een bedrag waarmee u zelf zorg of hulp kunt inkopen voor uw kind. Dit is bedoeld voor kinderen met een handicap of beperking. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of op Regelhulp.nl.

 

Agenda

  1. 04/10/2012

    Empowerment cursus Voor vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben of onlangs hebben gehad lees meer

  2. 13/07/2015

    De hele zomervakantie zijn we open Gedurende de zomerperiode/zomervakantie is het CJG geopend lees meer

  3. 01/09/2015

    Cursus Veiligheid en EHBO Wat moet je doen als je kind valt, dreigt te stikken in een speeltje of een brandwond oploopt? In deze cursus leert u snel en goed te handelen bij brandwonden, bewusteloosheid, vergiftiging en verstikking. lees meer