Archieven en collecties

De geschiedenis van Leidschendam-Voorburg is onder meer vastgelegd in archiefstukken. Deze archiefstukken worden bewaard in de archiefbewaarplaatsen van het gemeentearchief. Het gemeentearchief beheert ongeveer  2 kilometer archieven van het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en particulieren (zoals kerken, verenigingen, families en personen). De historische informatie wordt aangevuld met een uitgebreide documentatie- en fotoverzameling.

De inventarissen van een aantal archieven kunt u digitaal inzien, klik hiervoor op de link van de inventaris die u wilt inzien. De archieven kunnen kosteloos geraadpleegd worden. Voor het maken van kopieën/reproducties en voor het laten uitvoeren van archiefonderzoek worden kosten in rekening gebracht.

Het gemeentearchief werkt nauw samenwerken met het HGA oftewel het Haags gemeentearchief aan het Spui 70 te Den Haag. Een deel van onze archieven is ondergebracht in de depots van het HGA.

In de studiezaal op verdieping -1 kunt u origineel materiaal uit de collecties en archieven van Leidschendam-Voorburg raadplegen. Dat kan alleen op afspraak. Stuur daarvoor een e-mail naar leidschendam-voorburg@denhaag.nl. Deze studiezaal is open van dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur.

In de studiezaal op de begane grond staat een computer om digitale bestanden, inventarissen en nadere toegangen te raadplegen en de belangrijkste literatuur over Leidschendam- Voorburg kunt u hier inzien. Verder staan hier microfiches met de Burgerlijke Stand van Leidschendam, Stompwijk en Veur Ook zijn er kopieboeken van de Burgerlijke Stand van Voorburg in te zien en staat er een kaartsysteem met gegevens van het bevolkingsregister en Burgerlijke Stand van Leidschendam en Stompwijk en Veur.  Deze studiezaal is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

 

Leidschendam                                                                         Voorburg                                                       
Overheidsarchieven Overheidsarchieven
Particuliere archieven Particuliere archieven
Collecties Collecties
Krantenknipsels Krantenknipsels
Digitaal Archief