Archieven en collecties

De geschiedenis van Leidschendam-Voorburg is onder meer vastgelegd in archiefstukken. Deze archiefstukken worden bewaard in de archiefbewaarplaatsen van het gemeentearchief. Het gemeentearchief beheert ongeveer  2 kilometer archieven van het gemeentebestuur, gemeentelijke instellingen en particulieren (zoals kerken, verenigingen, families en personen). De historische informatie wordt aangevuld met een uitgebreide documentatie- en fotoverzameling.

De inventarissen van een aantal archieven kunt u digitaal inzien, klik hiervoor op de bijgevoegde link, of zoek in de inventarissen met behulp van het zoekscherm 'Geschiedenis van Zuid Holland' onderaan deze pagina. De archieven kunnen kosteloos geraadpleegd worden. Voor het maken van kopieën/reproducties en voor het laten uitvoeren van archiefonderzoek worden kosten in rekening gebracht.

Heeft u vragen of wilt u het archief bezoeken dan kunt u contact opnemen met het gemeentearchief via telefoonnummer 14 070 of via e-mail gemeentearchief@leidschendam-voorburg.nl

Bezoek op afspraak.

De openingstijden zijn: van maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 17.00

 

 

Leidschendam                                                                         Voorburg                                                       
Overheidsarchieven Overheidsarchieven
Particuliere archieven Particuliere archieven
Collecties Collecties
Krantenknipsels Krantenknipsels
Digitaal Archief

 

Zoekscherm